Over Cornus

Cornus is een particuliere investeerder welke zich bezig houdt met het investeren in onroerend goed. Met een klein team van ervaren specialisten op commercieel, juridisch, financieel en technisch gebied wordt de bestaande portefeuille intern zowel administratief als technisch beheerd en wordt getracht de portefeuille uit te breiden. Cornus investeert in divers onroerend goed uiteenlopend van appartementen tot kantoorverzamelgebouwen. Door gericht portefeuillemanagement en goed beheer wordt het investeringsresultaat geoptimaliseerd.

Ons van oudsher Rotterdams familiebedrijf is ontstaan uit Aannemingsbedrijf Van Hoorn B.V. Dit aannemingsbedrijf is opgericht in 1946 en verkocht in 1989 aan IBC. Talrijke bekende gebouwen in de rotterdamse regio zijn door ons gebouwd, waaronder St Franciscus Gasthuis, Weenatoren, Weena 200 en het Claraziekenhuis.

Vanaf 1990 zijn wij ons gaan richten op het investeren in onroerend goed, wat geresulteerd heeft in een mooie portefeuille van woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten.